Statistik Japan

Japan

Keluaran Togel Japan Hari Ini
6351
02-12-2022

Statistik Keluaran Japan 50 Undian

AS
7x
0
7x
1
7x
2
4x
3
6x
4
8x
5
5x
6
1x
7
3x
8
2x
9
Dominan
Genap Rata
KOP
4x
0
7x
1
3x
2
5x
3
3x
4
5x
5
10x
6
5x
7
3x
8
5x
9
Dominan
Ganjil Besar
KEPALA
6x
0
4x
1
0x
2
9x
3
6x
4
7x
5
2x
6
2x
7
4x
8
10x
9
Dominan
Ganjil Besar
EKOR
3x
0
7x
1
6x
2
4x
3
8x
4
4x
5
4x
6
5x
7
6x
8
3x
9
Dominan
Genap Besar

Statistik SHIO 50 Undian

Shio 1
1
Shio 2
7
Shio 3
4
Shio 4
1
Shio 5
5
Shio 6
6
Shio 7
5
Shio 8
4
Shio 9
3
Shio 10
4
Shio 11
5
Shio 12
5